Обучение за работа с WordPress

training-logoНашите обучения протичат бързо и ефикасно. Обучението продължава дотогава, докато сме убедени, че клиента наистина е усвоил необходимите механизми за работа със системата.

Системата ни за обучение се състои от три модула: „Начинаещи“, „Напреднали“, „Експерти“. Не ви е необходимо трето ниво за администрирате сами сайта си. Имаме много клиенти, които покриват само първо ниво и съвсем спокойно се справят със сайтовете си. Нека все пак да погледнем по-задълбочено във всеки един модул:

Начинаещи

  • Минимален хорариум – 2 часа.
  • Цена: 80 лв.

Тук сме селектирали необходимият минимум достатъчен за можете да обновявате информацията в сайта си, добавяне на новини и още няколко функции в страницата. Модулът е най-подходящ за клиенти с ниво на компютърна грамотност под средното.

Напреднали

  • Минимален хорариум – 4 часа.
  • Цена: 150 лв.

Ако желаете да имате повече власт над сайта си и да управлявате всяка една негова секция – този модул е за вас. Ще ви запознаем с почти всички функции и възможности на системата, които може да потрябват конкретно на вас. Работим строго индивидуално, според необходимостта на всеки клиент. Модулът е подходящ за хора със средно или високо ниво на компютърна грамотност.

Експерти

  • Минимален хорариум – 8 часа.
  • Цена: 200 лв.

Ако всички изброени неща не ви достигат, желаете да правите вътрешнофирмени обучения, да администрирате сайтове без ограничения във възможностите, ако искате да сте готови да реализирате всяко ваше хрумване в сайта си – това е вашият модул. Тук буквално ще се опитаме да ви предадем целия си опит. Това е Вашия шанс да станете абсолютен маг в сферата на интернет администрирането, без да е необходимо да сте програмист. Задължително е обучаемите да са много високо ниво на компютърна грамотност.