Създаване на база данни за WordPress сайт

Предполага се вече разполагате с хостинг и домейн. Следващата стъпка в изграждането на страницата Ви е да създадете база данни, която е необходима на Wordpress софтуера за да работи. Какво всъщност е база данни? Терминът "база данни" не е това, което повечето хора разбират. Това не е списък с хора или продукти, а сложен софтуер, който съдържа в себе си информация в табличен вид. Най-просто казано - базата данни е мозъкът на вашия сайт, а Wordpress софтуерът е тялото. Смятам да не ви впускам...
Read More